понедельник, 6 февраля 2012 г.

Annushka / Artstrelka, Moscow

Photo Anna Rogozhina 
Photo Anna Rogozhina
Photo Anna Rogozhina
Photo Anna Rogozhina
Design Studio ROOM
Photo Anna Rogozhina
Design Studio ROOM
Photo Anna Rogozhina
Design Studio ROOM
Photo Anna Rogozhina